นักตอบตัวยง

original (1).jpg

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Samsung galaxy Note5 จากการสมัครใช้งาน dtac einvoice เดือนกรกฎาคม

 

ได้แก่......

 

หมายเลข 0869858xxx
คุณเสถียร ศรีลองนา

 

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

 

และผู้ที่ได้รางวัลอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

 

ผู้ที่ได้รับ Starbucks gift voucher 300 บาท ได้แก่

0850836xxx คุณ กัญฐภา ตุงคะบูรณะ
0944381xxx คุณ ณภัทร วิมุกติบุตร
0897972xxx คุณ อัจฉรา สมเชื้อเวียง
0899593xxx คุณ อดิศร วรรธนะภูติ
0846244xxx คุณ สราวุฒิ นรมัตถ์

 

 

ผู้ที่ได้รับ Starbucks gift voucher 150 บาท ได้แก่

0876173xxx คุณ นิพิฐพร อรุณทรัพย์ศิริ
0875464xxx คุณ กฤติน บ่อแก้ว
0816532xxx คุณ กันตภณ เสมศรี
0949966xxx คุณ กิตินันท์ หงสนันท์
0816515xxx คุณ รัฐพจน์ ฤดี
0616850xxx คุณ อภิสิทธิ์ ปานนาค
0894067xxx คุณ กัญญารัตน์ นุ่มประเสริฐ
0619695xxx คุณ นุชนาถ หมีทอง
0896925xxx คุณ รัตติยา นพคุณ
0992177xxx คุณ พิเชษฐ์ สุขเสกสรรค์

 

- ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันสถานที่ในการจัดส่งของรางวัล โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
- ทางดีแทคจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่เพียงผู้เดียว
- ประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน ผ่าน dtac community
- สามารถรับสิทธิ์ได้ทุกช่องทางทั้งการสมัครออนไลน์ที่dtac.co.th/einvoice หรือทางสาขาของดีแทค รวมถึง Call center ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559