dBuddy
Readers

 

 Capture App ชวนคุณมาฉลองเทศกาลสงกรานต์ด้วยกัน เพียงถ่ายภาพในหัวข้อ “สงกรานต์แบบไทยๆ” และโพสต์ภาพบน Instagram พร้อมติด #dtacCaptureApp ลุ้นรับฟรี! Samsung Galaxy Note 5 32GB จำนวน 1 รางวัล

ดาวน์โหลด Capture App คลิกhttp://th.capture-app.com/mobile

 ร่วมกิจกรรม คลิก! www.instagram.com/dtac/

Captureapp_FB1200x627.png

 

ระยะเวลากิจกรรม: 13 -17 เมษายน 2559

 

คัดเลือกและประกาศผล: 22 เมษายน 2559

 

วิธีการร่วมกิจกรรม:

-   อัพโหลดภาพของคุณผ่านอินสตาแกรม (Instagram) 

-   พิมพ์ hashtag คำว่า#dtacCaptureApp

-   ปิดการตั้งค่า private

เงื่อนไขกิจกรรม:

-   ภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่เป็นภาพละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่เป็นภาพที่ไม่สุภาพ ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หากพบว่าภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมกระทำผิดเงื่อนไขดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ สามารถลบภาพออกจากกิจกรรมได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า หากกรณีได้รับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ/ เรียกคืนของรางวัลทันที

-   เมื่ออัพโหลดภาพแล้วจะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาการร่วมกิจกรรม

-   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอัพโหลดภาพได้ตามจำนวนที่ต้องการตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

-   ระยะเวลากิจกรรม คือวันที่ 13 -17 เมษายน 2559 โดยภาพที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องถูกอัพโหลดบน Instagram ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น

-   ของรางวัลคือโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 5 32GB จำนวน 1 รางวัล

-   ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 22 เมษายน 2559

-   คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลจากรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยตัวแทนของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยใช้เกณฑ์การตัดสินคือความสวยงาม/ความคมชัดของภาพ และความประทับใจ/ความคิดสร้างสรรค์/มุมมองการถ่ายภาพ

-   สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล บริษัทจะติดต่อกลับเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล

2. ชื่อที่ใช้ในอินสตาแกรม (Instagram Account)

3. เบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อพร้อมที่อยู่ในการจัดส่งรางวัล

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

-   ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ส่งข้อมูลมาล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดหรือส่งข้อมูลมาไม่ครบถ้วน จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลดังกล่าว

-   ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ทางหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่รับของรางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนมาติดต่อรับของรางวัลภายในเวลาที่กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายและรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ได้มารับรางวัลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผลถือว่าสละสิทธิ์

-   หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ต้องมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทฯ อยู่ และสามารถติดต่อได้ในวันที่ติดต่อแจ้งสิทธิ์การได้รับรางวัล

-   ของรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

-   สงวนสิทธิ์ในการแลก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลและสีของรางวัล

-   บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมูลค่าของรางวัล

-   ผู้รับรางวัลต้องเป็นลูกค้า บุคคลธรรมดาที่ใช้งานอยู่ และต้องแสดงตนเรียบร้อยแล้ว

-   พนักงานและครอบครัวของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถร่วมรายการได้

-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

-   คำตัดสินของคณะกรรมการจับรางวัลถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

ประกาศผล: Instagram dtac และ Online Community