ผู้สร้างสรรค์สังคมคนรักดีแทค

ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม
จะกี่ปีก็ยังรักเหมือนเดิม
ที่ดีแทคคอมมูนิตี้ 

คลิกเลย

รู้หรือไม่ !!

ดีแทคแอป ดูอายุการใช้งานเบอร์ดีแทคได้แล้วน้า ทุกคน เพียงเข้า ดีแทคแอป ดูที่เมนู บัญชีของฉัน และอายุการใช้งาน

เมื่อรู้อายุการใช้งานเบอร์ดีแทคแล้ว มาบอกดีแทคคอมมูนตี้กันดีกว่า ว่าคุณอยู่กับดีแทคมานานเท่าไหร่แล้วววว …

กรอกอายุการใช้งานเบอร์ดีแทค
พร้อมส่งรูปถ่ายหน้าจอ ที่เห็นอายุ
เบอร์ดีแทค บนดีแทคแอป ที่นี่เลย

หมายเหตุ **

 • ส่งคำตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • การส่งคำตอบมี 2 ส่วน
  1. รูปหน้าจอที่เห็นอายุเบอร์ดีแทค
  2. พิมพ์เบอร์ดีแทค พร้อมพิมพ์อายุการใช้งาน
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกดีแทคคอมมูนิตี้ก่อนถึงจะร่วมกิจกรรมได้

วิธีการตัดสิน

 • อายุการใช้งานท่านใด มากที่สุด 2,000 คนแรก (ไล่จากอายุมากที่สุด) จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาทจำนวน 2,000 รางวัล

  หมายเหตุ **

  • หากอายุการใช้งานผู้ร่วมกิจกรรมเท่ากันเราจะตัดสินจากระยะเวลาในการส่งคำตอบ
  • ต้องเป็นลูกค้าดีแทคที่มี 1 username (dtac Community) / 1 เบอร์ดีแทค / 1 ชื่อผู้จดทะเบียน เท่านั้น ! หากตรวจสอบพบว่า มีหลายๆ username หรือ หลายๆเบอร์ดีแทค ที่มีชื่อจดทะเบียน ชื่อเดียวกัน ทางเราจะให้รางวัลแค่ 1 user / 1 เบอร์ดีแทค / 1 ชื่อผู้จดทะเบียน เท่านั้น
  • ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดทุจริตไม่ว่าจะกรณีใด ทางทีมงานขออนุญาตตัดสิทธิ์เท่าที
  • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาร่วมกิจกรรมและมอบของรางวัล

 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 21 ก.ย. 63 (เริ่มเวลา 17.00น.) - 4 ต.ค. 63 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)
 • วันประกาศรายชื่อผู้ชนะ : 9 ต.ค. 63 (เวลา 17.00 น.) รอติดตามการประกาศผลที่หน้านี้หรือ ทาง dtac Community เท่านั้น

  หมายเหตุ **
  ผู้ชนะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) โดยรอติดตามการประกาศผลที่หน้านี้ ทาง dtac community หากผู้ชนะไม่มีการตอบกลับในเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ชนะสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล รวมทั้ง Starbucks e-Coupon

 • วันรับรางวัล Strabucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท : วันที่ 22 ต.ค. 63 หรือหลังจากนั้น จะต้องรับทาง dtac app เท่านั้น (ด้วยเบอร์ดีแทคที่ยืนยันไว้กับ dtac community)

สำคัญ!!

 • ต้องเป็นลูกค้าดีแทคที่มี 1 Username (dtac Community) / 1 เบอร์ดีแทค / 1 ชื่อผู้จดทะเบียน เท่านั้น ! หากตรวจสอบพบว่า มีหลาย ๆ Username หรือหลาย ๆ เบอร์ดีแทค ที่มีชื่อจดทะเบียน ชื่อเดียวกัน ทางเราจะให้รางวัลแค่ 1 User / 1 เบอร์ดีแทค / 1 ชื่อผู้จดทะเบียน เท่านั้น!
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมใน dtac Community คลิกเพื่ออ่านต่อ